AMD Ryzen 9 8940H đã xuất hiện trên Geekbench cùng với một chiếc laptop Asus TUF A15. Trung bình, hiệu suất của nó tương đương với Ryzen 7 7940HS trong các bài kiểm tra single-core và multi-core. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây của laptop Dell.

AMD Ryzen 9 8940H xuất hiện trên Geekbench với Radeon 780M iGPU
AMD Ryzen 9 8940H xuất hiện trên Geekbench với Radeon 780M iGPU

Các bài kiểm tra đầu tiên của dòng vi xử lý laptop Ryzen 8000 series của AMD, có mã Hawk Point, bắt đầu xuất hiện trực tuyến. Lần này, chúng ta được thấy một SKU thú vị, đó là Ryzen 9 8940H. Điểm mạnh của nó, Ryzen 9 7940H, trước đây là một SKU chỉ dành cho thị trường Trung Quốc với TDP là 54 Watts. Về mặt cấu hình, nó thực sự giống hệt với Ryzen 9 7940HS toàn cầu, với sự khác biệt duy nhất là TDP. Bây giờ, Ryzen 9 8940H cuối cùng cũng đã xuất hiện trên Geekbench.

AMD Ryzen 9 8940H xuất hiện trên nền tảng đánh giá cùng với một phiên bản laptop Asus TUF Gaming A15 với 32 GB RAM DDR5 5600. Việc AMD có sẽ ra mắt nó toàn cầu hay không vẫn còn phải chờ xem. Điểm số single-core của nó trên Geekbench 6.2 biến động nhiều qua ba lần chạy, thấp nhất là 2,467 và cao nhất là 2,638. Tương tự, điểm số multi-core nằm trong khoảng từ 4,284 đến 13,104. Có thể bỏ qua điểm thấp nhất một cách an tâm, vì đó rõ ràng là một sai sót.

AMD Ryzen 9 8940H đã xuất hiện trên Geekbench cùng với một chiếc laptop Asus TUF A15
AMD Ryzen 9 8940H đã xuất hiện trên Geekbench cùng với một chiếc laptop Asus TUF A15

Về hiệu suất, Ryzen 9 8940H không kém cạnh Ryzen 9 7940HS. Tuy nhiên, rõ ràng là vi xử lý này chưa đạt được tiềm năng tối đa của nó, và nó sẽ thể hiện tốt hơn trong các lần chạy sau này. Ryzen 9 8940H là một vi xử lý 8 nhân, 16 luồng với xung cơ bản là 4,0 GHz và xung tăng cường lên đến 5,3 GHz. Cuối cùng, nó được kết hợp với một Radeon 780M iGPU.

Nguồn: Benchleaks

Đánh giá