Cài đặt Hyper-V trên Windows 11 Home như thế nào? Một trong những tính năng mà thông thường chỉ có trong phiên bản Pro của Windows là Hyper-V. Tuy nhiên, bạn chỉ sử dụng phiên bản Windows 11 Home mà vẫn muốn dùng tính năng Hyper-V của Windows 11 Pro. Trong bài viết dưới đây, laptop Dell sẽ chỉ bạn cách cài đặt Hyper-V trên Windows 11 Home.

Cài đặt Hyper-V trên Windows 11 Home
Cài đặt Hyper-V trên Windows 11 Home

Cách cài đặt Hyper-V trên Windows 11 Home

Kích hoạt ảo hóa phần cứng trong BIOS

Hyper-V là một bare-metal hypervisor và yêu cầu tính năng “Ảo hóa phần cứng” được kích hoạt trong BIOS. Hầu hết các máy tính hiện đại hỗ trợ tính năng này, và bạn có thể kích hoạt nó trong BIOS. Dưới đây là hướng dẫn áp dụng cho laptop Dell, nhưng bạn nên tham khảo tài liệu của nhà sản xuất máy tính của bạn để biết hướng dẫn cụ thể.

Bước 1: Tắt máy tính của bạn nếu nó đang hoạt động.

Bước 2: Bật máy tính và sau đó nhấn phím F12 hoặc phím tương tự để truy cập BIOS. Phím này có thể khác nhau tùy theo nhà sản xuất, nhưng thường là F10, F2, F12, F1 hoặc DEL.

Bước 3: Trong tiện ích BIOS Setup, mở tab Configuration.

Bước 4: Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và chọn mục “Virtualization Technology.”

Bước 5: Nhấn Enter và sau đó chọn “Enabled.” Nhấn Enter một lần nữa để xác nhận lựa chọn.

Bước 6: Tiếp theo, nhấn F10 để lưu các thay đổi và thoát khỏi BIOS.

Bước 7: Máy tính của bạn sẽ khởi động lại với tính năng “Ảo hóa phần cứng” đã được kích hoạt. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để cài đặt Hyper-V trên Windows 11 Home.

Kích hoạt ảo hóa phần cứng trong BIOS
Kích hoạt ảo hóa phần cứng trong BIOS

Cài đặt Hyper-V trên Windows 11 Home bằng batch script

Sau khi làm xong các bước trên, chúng ta sẽ tạo và chạy một batch script để cài đặt các tệp cần thiết để kích hoạt Hyper-V trong Windows 11 Home. Nhớ tạo điểm khôi phục trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Lưu ý: Hãy chắc chắn thực hiện các bước sau với quyền Administrator.

Bước 1: Mở Notepad bằng cách nhấn Win + R, nhập “notepad” và nhấp OK.

Bước 2: Trong Notepad, sao chép và dán đoạn mã sau:

pushd "%~dp0"

dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\*Hyper-V*.mum > hyper-v.txt

for /f %%i in ('findstr /i . hyper-v.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"%SystemRoot%\servicing\Packages\%%i"

del hyper-v.txt

Dism /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Hyper-V -All /LimitAccess /ALL

pause

Bước 3: Nhấn Ctrl + S để lưu tệp.

Mở một file Notepad
Mở một file Notepad

Bước 4: Trong hộp thoại Lưu, đặt tên tệp là “hyperv.bat” và chọn “All Files” từ menu drop-down “Save as type“.

Lưu script cài đặt Hyper-V
Lưu script cài đặt Hyper-V

Bước 5: Nhấp Save để lưu tệp.

Bước 6: Chuột phải vào tệp “hyperv.bat” và chọn “Run as administrator“. Khi có cửa sổ User Account Control xuất hiện, nhấp Yes để tiếp tục.

Chạy script với quyền admin
Chạy script với quyền admin

Bước 7: Script sẽ bắt đầu thực thi trong cửa sổ Command Prompt để cài đặt Hyper-V. Quá trình này có thể mất một thời gian, vui lòng chờ đợi cho đến khi hoàn tất.

Bước 8: Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy thông báo “Operation completed successfully“.

Thông báo thành công
Thông báo thành công

Bước 9: Gõ “Y” để xác nhận và khởi động lại máy tính của bạn. Nếu bạn không muốn khởi động lại ngay lúc này, bạn có thể nhập “N” để thoát khỏi Command Prompt.

Lưu ý: Bạn cần phải khởi động lại máy tính để áp dụng các thay đổi. Sau khi khởi động lại, bạn có thể cài đặt và sử dụng Hyper-V trên Windows 11 Home. Đơn giản nhập “Hyper-V” vào tìm kiếm Windows và mở Hyper-V Manager để tạo máy ảo mới.

Cài đặt Hyper-V trên Windows 11 Home bằng cách khác

Nếu bạn gặp khó khăn hoặc không muốn sử dụng batch script, bạn cũng có thể kích hoạt Hyper-V bằng Windows Features, Command Prompt hoặc Windows PowerShell.

Dưới đây là cách cài đặt Hyper-V trên Windows 11 Home bằng Command Prompt:

Bước 1: Nhấn Win và gõ “cmd“. Sau đó, chuột phải vào Command Prompt và chọn “Run as administrator“.

Bước 2: Trong cửa sổ Command Prompt, gõ lệnh sau và nhấn Enter:

DISM /Online /Enable-Feature /All /FeatureName:Microsoft-Hyper-V

Bước 3: Lệnh này sử dụng công cụ Deployment Imaging Service and Management (DISM) để kích hoạt Microsoft Hyper-V và các thành phần phụ thuộc trên máy tính Windows của bạn. Khi bạn thấy thông báo “Operation completed successfully,” bạn đã kích hoạt thành công Hyper-V.

Thông báo thành côngKích hoạt Hyper-V bằng CMD
Kích hoạt Hyper-V bằng CMD

Chúc bạn thực hiện thành công!

 

Đánh giá