Khôi phục các service mặc định trong Windows 11 như thế nào? Trong hệ điều hành Windows 11, các dịch vụ (Service) chạy ngầm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và cung cấp các chức năng cốt lõi của hệ thống. Chúng hoạt động trong nền mà không có giao diện người dùng, đảm bảo các tính năng quan trọng như in ấn, kết nối mạng, truy cập từ xa, quản lý tập tin, tìm kiếm Windows và nhiều ứng dụng khác hoạt động một cách hiệu quả. Hướng dẫn sau của laptop Dell sẽ hướng dẫn bạn cách khôi phục các service mặc định trong Windows 11 nếu chúng bị thiếu hoặc gặp sự cố.

Lưu ý: Để thực hiện quá trình khôi phục các service mặc định trong Windows 11, bạn cần phải đăng nhập với quyền admin.

Khôi phục các service mặc định trong Windows 11
Khôi phục các service mặc định trong Windows 11

Cách khôi phục các service mặc định trong Windows 11

  • Đầu tiên, bạn cần nhấp vào liên kết tương ứng với service mà bạn muốn khôi phục trong bảng dưới đây. Liên kết này sẽ giúp bạn tải xuống một tập tin có đuôi .reg chứa thông tin cần thiết để khôi phục các service trong Windows 11.
  • Tiếp theo, lưu tập tin .reg đã tải xuống lên màn hình desktop của bạn.
  • Nhấp đúp vào tập tin .reg để mở và hợp nhất nó với hệ thống.
  • Khi được yêu cầu, bạn cần nhấn “Run” > “Yes” (UAC) > “Yes” > “OK” để xác nhận quá trình hợp nhất.
  • Khi quá trình khôi phục service hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính để áp dụng các thay đổi.
  • Cuối cùng, nếu bạn muốn, bạn có thể xóa các tập tin .reg đã tải xuống sau khi đã hoàn thành quá trình khôi phục.
Khôi phục các service mặc định trong Windows 11
Khôi phục các service mặc định trong Windows 11

Danh sách các Dịch vụ Mặc định có Tập tin Khôi phục

Dưới đây là danh sách các service mặc định mà chúng tôi đã cung cấp tập tin khôi phục (.reg) để tải xuống. Danh sách này vẫn đang được cập nhật và mở rộng để bao gồm nhiều dịch vụ hơn.

Tên hiển thị của serviceTên serviceLoại khởi động mặc định
ActiveX Installer (AxInstSV)AxInstSVManual
AllJoyn Router ServiceAJRouterManual (Trigger Start)
App ReadinessAppReadinessManual
Application IdentityAppIDSvcManual (Trigger Start)
Application InformationAppinfoManual (Trigger Start)
Application Layer Gateway ServiceALGManual
Application ManagementAppMgmtManual
AppX Deployment Service (AppXSVC)AppXSvcManual (Trigger Start)
AssignedAccessManager ServiceAssignedAccessManagerSvcAutomatic
Auto Time Zone UpdatertzautoupdateManual (Trigger Start)
AVCTP serviceBthAvctpSvcManual (Trigger Start)
Background Intelligent Transfer ServiceBITSManual
Background Tasks Infrastructure ServiceBrokerInfrastructureAutomatic
Base Filtering EngineBFEAutomatic
BitLocker Drive Encryption ServiceBDESVCManual (Trigger Start)
Block Level Backup Engine ServicewbengineManual
Bluetooth Audio Gateway ServiceBTAGServiceManual (Trigger Start)
Bluetooth Support ServicebthservManual (Trigger Start)
BranchCachePeerDistSvcManual
Capability Access Manager ServicecamsvcManual (Trigger Start)
Cellular TimeautotimesvcManual (Trigger Start)
Certificate PropagationCertPropSvcManual (Trigger Start)
Client License Service (ClipSVC)ClipSVCManual (Trigger Start)
CNG Key IsolationKeyIsoManual (Trigger Start)
COM+ Event SystemEventSystemAutomatic
COM+ System ApplicationCOMSysAppManual
Computer BrowserBrowserManual (Trigger Start)
Connected Devices Platform ServiceCDPSvcAutomatic (Delayed Start, Trigger Start)
Connected User Experiences and TelemetryDiagTrackAutomatic
Container Manager ServiceCmServiceAutomatic (Trigger Start)
CoreMessagingCoreMessagingRegistrarAutomatic
Credential ManagerVaultSvcManual
Cryptographic ServicesCryptSvcAutomatic
Data Sharing ServiceDsSvcManual (Trigger Start)
Data UsageDusmSvcAutomatic
DCOM Server Process LauncherDcomLaunchAutomatic
dcsvcdcsvcManual (Trigger Start)
Delivery OptimizationDoSvcAutomatic (Delayed Start, Trigger Start)
Device Association ServiceDeviceAssociationServiceAutomatic (Trigger Start)
Device Install ServiceDeviceInstallManual (Trigger Start)
Device Management Enrollment ServiceDmEnrollmentSvcManual
Device Setup ManagerDsmSvcManual (Trigger Start)
DevQuery Background Discovery BrokerDevQueryBrokerManual (Trigger Start)
DHCP ClientDhcpAutomatic
Diagnostic Execution ServicediagsvcManual (Trigger Start)
Diagnostic Policy ServiceDPSAutomatic
Diagnostic Service HostWdiServiceHostManual
Diagnostic System HostWdiSystemHostManual
DialogBlockingServiceDialogBlockingServiceDisabled
Display Enhancement ServiceDisplayEnhancementServiceManual (Trigger Start)
Display Policy ServiceDispBrokerDesktopSvcAutomatic
Distributed Link Tracking ClientTrkWksAutomatic
Distributed Transaction CoordinatorMSDTCManual
DNS ClientDnscacheAutomatic (Trigger Start)
Downloaded Maps ManagerMapsBrokerAutomatic (Delayed Start)
Embedded ModeembeddedmodeManual (Trigger Start)
Encrypting File System (EFS)EFSManual (Trigger Start)
Enterprise App Management ServiceEntAppSvcManual
Extensible Authentication ProtocolEapHostManual
File History ServicefhsvcManual (Trigger Start)
FileSyncHelperFileSyncHelperManual (Trigger Start)
Function Discovery Provider HostfdPHostManual
Function Discovery Resource PublicationFDResPubManual (Trigger Start)
Geolocation ServicelfsvcManual (Trigger Start)
GraphicsPerfSvcGraphicsPerfSvcManual (Trigger Start)
Group Policy ClientgpsvcAutomatic (Trigger Start)
Host Guardian Client ServiceHgClientServiceManual (Trigger Start)
Host Network ServiceHNSManual (Trigger Start)
Human Interface Device ServicehidservManual (Trigger Start)
HV Host ServiceHvHostManual (Trigger Start)
Hyper-V Data Exchange ServicevmickvpexchangeManual (Trigger Start)
Hyper-V Guest Compute ServicegcsManual
Hyper-V Guest Service InterfacevmicguestinterfaceManual (Trigger Start)
Hyper-V Guest Shutdown ServicevmicshutdownManual (Trigger Start)
Hyper-V Heartbeat ServicevmicheartbeatManual (Trigger Start)
Hyper-V Host Compute ServicevmcomputeManual (Trigger Start)
Hyper-V PowerShell Direct ServicevmicvmsessionManual (Trigger Start)
Hyper-V Remote Desktop Virtualization ServicevmicrdvManual (Trigger Start)
Hyper-V Time Synchronization ServicevmictimesyncManual (Trigger Start)
Hyper-V Virtual Machine ManagementvmmsAutomatic
Hyper-V Volume Shadow Copy RequestorvmicvssManual (Trigger Start)
IKE and AuthIP IPsec Keying ModulesIKEEXTManual (Trigger Start)
Internet Connection Sharing (ICS)SharedAccessManual (Trigger Start)
Inventory and Compatibility Appraisal serviceInventorySvcManual
IP HelperiphlpsvcAutomatic
IP Translation Configuration ServiceIpxlatCfgSvcManual (Trigger Start)
IPsec Policy AgentPolicyAgentManual (Trigger Start)
KtmRm for Distributed Transaction CoordinatorKtmRmManual (Trigger Start)
Language Experience ServiceLxpSvcManual
Link-Layer Topology Discovery MapperlltdsvcManual
Local Profile Assistant ServicewlpasvcManual (Trigger Start)
Local Session ManagerLSMAutomatic
McpManagementServiceMcpManagementServiceManual
Microsoft (R) Diagnostics Hub Standard Collector Servicediagnosticshub.standardcollector.serviceManual
Microsoft Account Sign-in AssistantwlidsvcManual (Trigger Start)
Microsoft App-V ClientAppVClientDisabled
Microsoft Cloud Identity ServicecloudidsvcManual
Microsoft Defender Antivirus Network Inspection ServiceWdNisSvcManual
Microsoft Defender Antivirus ServiceWinDefendAutomatic
Microsoft iSCSI Initiator ServiceMSiSCSIManual
Microsoft Keyboard FilterMsKeyboardFilterDisabled
Microsoft PassportNgcSvcManual (Trigger Start)
Microsoft Passport ContainerNgcCtnrSvcManual (Trigger Start)
Microsoft Software Shadow Copy ProviderswprvManual
Microsoft Storage Spaces SMPsmphostManual
Microsoft Store Install ServiceInstallServiceManual
Microsoft Windows SMS Router Service.SmsRouterManual (Trigger Start)
Natural AuthenticationNaturalAuthenticationManual (Trigger Start)
Net.Tcp Port Sharing ServiceNetTcpPortSharingDisabled
NetlogonNetlogonManual
Network Connected Devices Auto-SetupNcdAutoSetupManual (Trigger Start)
Network Connection BrokerNcbServiceManual (Trigger Start)
Network ConnectionsNetmanManual
Network Connectivity AssistantNcaSvcManual (Trigger Start)
Network List ServicenetprofmManual
Network Location AwarenessNlaSvcManual
Network Setup ServiceNetSetupSvcManual (Trigger Start)
Network Store Interface ServicensiAutomatic
Network Virtualization ServicenvagentManual
OneDrive Updater ServiceOneDrive Updater ServiceManual (Trigger Start)
OpenSSH Authentication Agentssh-agentDisabled
Optimize drivesdefragsvcManual
Parental ControlsWpcMonSvcManual
Payments and NFC/SE ManagerSEMgrSvcManual (Trigger Start)
Peer Name Resolution ProtocolPNRPsvcManual
Peer Networking Groupingp2psvcManual
Peer Networking Identity Managerp2pimsvcManual
Performance Counter DLL HostPerfHostManual
Performance Logs & AlertsplaManual
Phone ServicePhoneSvcManual (Trigger Start)
Plug and PlayPlugPlayManual
PNRP Machine Name Publication ServicePNRPAutoRegManual
Portable Device Enumerator ServiceWPDBusEnumManual (Trigger Start)
PowerPowerAutomatic
Print SpoolerSpoolerAutomatic
Printer Extensions and NotificationsPrintNotifyManual
Problem Reports Control Panel SupportwercplsupportManual
Program Compatibility Assistant ServicePcaSvcAutomatic (Delayed Start, Trigger Start)
Quality Windows Audio Video ExperienceQWAVEManual
Radio Management ServiceRmSvcManual
Recommended Troubleshooting ServiceTroubleshootingSvcManual
Remote Access Auto Connection ManagerRasAutoManual
Remote Access Connection ManagerRasManManual
Remote Desktop ConfigurationSessionEnvManual
Remote Desktop ServicesTermServiceManual
Remote Desktop Services UserMode Port RedirectorUmRdpServiceManual
Remote Procedure Call (RPC)RpcSsAutomatic
Remote Procedure Call (RPC) LocatorRpcLocatorManual
Remote RegistryRemoteRegistryDisabled
Retail Demo ServiceRetailDemoManual
Routing and Remote AccessRemoteAccessDisabled
RPC Endpoint MapperRpcEptMapperAutomatic
Secondary LogonseclogonManual
Secure Socket Tunneling Protocol ServiceSstpSvcManual
Windows InstallermsiserverManual
Windows UpdatewuauservManual (Trigger Start)
Xbox Accessory Management ServiceXboxGipSvcManual (Trigger Start)
Xbox Live Auth ManagerXblAuthManagerManual
Xbox Live Game SaveXblGameSaveManual (Trigger Start)
Xbox Live Networking ServiceXboxNetApiSvcManual

Qua bài viết trên, laptop Dell hy vọng đã đem đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích để giải quyết vấn đề về “Hướng dẫn cách khôi phục các service mặc định trong Windows 11”.

5/5 - (1 bình chọn)